2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

TMP v klubovni- november

Členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu sa stretli v klubovni na Západe.
Program:
- plánovanie zbierky
- plánovanie tipovačky
- plánovanie Mikulašských slávnosti
- plánovanie teambuildingu v Žiline
- prednáška na tému: Nádej, spojená s diskusiou a aktivitami
- spoločenské hry v klubovni

Bubnovačka 2022

Sme radi, že sme podali pomocnú roku pri organizovaní peknej akcie...

V piatok 18.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách konala po celom Slovensku Bubnovačka. Zapojila sa aj Trstená a našim deťom prišli zabubnovať hudobníci z Bubnová show BATIDA a veru hlas detí bolo počuť po celom meste. Deti zo ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ s MŠ R. Dilonga, ale aj zo Zábiedova, Zuberca a gymnazisti z Trstenej spoločne bubnovali na všelijakých hudobných nástrojoch a symbolicky tak upozornili na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Deti už počas celého týždňa mali v školách rôzne sprievodné programy, aktivity, aby sa nebáli povedať, ak je im akýmkoľvek spôsobom ubližované.

Deň študentov 2022

Ku dňu študentstva sme zorganizovali futbalový turnaj pre študentov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Študenti predvádzali na ihrisku svoje futbalové umenie. Zápasy boli plné nasadenia a bojovnosti.

Poradie:

1.miesto: GMH Trstená

2.miesto: SPŠ Tvrdošín

3.miesto: SOŠ Lesnícka Tvrdošín

Víťazné družstva získali poháre a každý dostal na pamiatku kľúčenku so svetielkom, aby nezabudli, že študenti a mládež zohrali v minulosti dôležitú  úlohu v našich dejinách a sú naďalej svetlom nádeje pre budúcnosť našej spoločnosti a národa.

TMP

Členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu sa stretli v klubovni na Západe.
Program:
- zhodnotenie uskutočnených akcií(diskusia s kandidátmi na post primátora a zapaľovanie sviečok na hroboch)
- naplánovanie akcií v novembri a decembri
- plánovanie teambuildingu v Žiline
- neformálne hry v klubovni

ŠKD v akcii

Pre žiakov zo ŠKD POH Západ sme pripravili športové popoludnie. Najprv si zmerali svoje sily v troch disciplínach: skok, beh a vis. Potom nasledovali pohybové hry ako Buldog a Super Mário. Všetci sa snažili a zapájali do aktivít, čím sa splnil nás cieľ, zapojiť detí do športovania.

Oznam CVČ

V pondelok 31.10.2022 bude CVČ Trstená

zatvorené (so súhlasom zriaďovateľa)

TMP plánuje

Členovia Trstenského mládežníckeho parlamentu sa stretli v klubovni na Západe, aby mohli naplánovať akcie na celý školský rok. Na záver sme si pozreli oddychový film.

Programujeme s Minecraft Education Edition

 

  • Staň sa stavbárom a postav si svoj úžasný svet z kociek
  • Staň sa obchodníkom, vytvor si svoju ekonomiku a obchoduj
  • Buď žiakom a nauč sa niečo nové s minecraftom
  • Staň sa učiteľom, vytvor svet, v ktorom naučíš niečo nové svojich kamarátov
  • Staň sa programátorom a nauč sa pomocou algoritmov riadiť svet Minecraftu
  • Staň sa MINECRAFT pozitívny

 

 Krúžok bude prebiehať v učebni informatiky na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej, ale
po zvládnutí základných znalostí je možné stretávať sa a hrať kedykoľvek dokonca aj online ;o) 

Záujemcovia odovzdajú prihlášku a vzdelávací poukaz priamo v CVČ v Trstenej alebo
u p. uč. Modránszkeho na Gymnáziu  v Trstenej

Minecraft je vhodný pre všetky vekové kategórie
(krúžok odporúčaný pre žiakov 5 - 9 ročníka ZŠ,  prima-kvarta OG)