O nás

Centrum voľného času Trstená vzniklo v roku 1997 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. Do roku 2013 sme mali sídlo na ul. Malý Rad 539/19 v Trstenej v historickej budove - Wilczekovej kúrii. V tom  istom roku  sme sa presťahovali na Námestie M. R. Štefánika v Trstenej do budovy Cirkevnej školy R. Dilonga a od roku 2020 je našim sídlom budova Domu kultúry v Trstenej na ulici Československej armády 957/13. Hlavným elokovaným pracoviskom Centra voľného času je naša klubovňa na sídlisku Západ v areáli ZŠ POH, ktorá je k dispozícii na rôzne hry a aktivity pravidelne v pondelok až štvrtok v poobedných hodinách od 15.00 do 18.00 hod.

 

Poslaním CVČ je motivovať, podporovať a viesť deti, mládež a dospelých k rozvoju osobnosti zmysluplným využitím voľného času a to širokou ponukou aktivít v bezpečnom prostredí, s profesionálnym zázemím.

 

CVČ pracuje celoročne so svojimi členmi prakticky vo všetkých formách činností definovaných zákonnými normami, metodickými pokynmi a ďalšími dokumentmi  (zriaďovacia listina a pod.).

Intenzívnejšie ako v minulosti sa zameriavame na stále sa meniace potreby a priania našich členov a spoločnosti a tieto činnosti zaisťujeme prostredníctvom svojich profesionálnych pracovníkov vrátane externých odborníkov a dobrovoľných zamestnancov CVČ. Spolupracujeme so školami v meste a v spádovej oblasti, ďalej s miestnymi inštitúciami ( Dom kultúry, mestská knižnica,  Klub dôchodcov ) a tiež s organizáciami s podobným zameraním (skauti, Mládežnícky parlament mesta Trstená, Občianskymi združeniami, Neziskovými organizáciami a  športovými klubmi). Veľmi významná a dôležitá je pre nás aj spolupráca s okolitými obcami, z ktorých deti dochádzajú na naše krúžky.

Okrem spomenutej činnosti organizujeme aj postupové športové súťaže a vedomostné olympiády zastrešené MŠ SR. V súlade so schválenou Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži vytvárame podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže práve prostredníctvom týchto súťaží.

 

V roku 2014 vzniklo aj naše Občianske združenie MÁŠA, ktoré nám je nápomocné pri organizovaní voľno-časových aktivít.

 

Výchova je proces dynamický, menlivý a tvorivý. Dôkazom toho je aj naša práca v CVČ. Výchovou mimo vyučovania chápeme čas strávený so žiakmi mimo vyučovania, mimo rodiny, v sociálnom prostredí pod vedením pedagógov - vychovávateľov. Táto činnosť nadväzuje na výchovné pôsobenie po povinnom školskom vyučovaní. Hodnoty uznávané v našom CVČ sú sloboda, ľudskosť a vzdelanie.

 

Úlohou výchovy je prebudiť v človeku génia.   /Pytagoras/

 

Základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať človeka, oveľa viac je však viesť ho k tomu, aby sa formoval sám a aby sa stal človekom.              /J.Maritain/

 

Zamestnanci CVČ Trstená :

 

riaditeľka CVČ :

Ing. Zdenka Abrahamová               kontakt : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                                                                                                                                                                          0918764 706

 

ekonomicko-mzdový zamestnanec :

Erika Ťapajová                                kontakt :   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.      

                                                                         043/5392129,   0948 139 601

 

vedúca spojených oddelení  SPV a TVaŠ:

Silvia Kompanová                            kontakt :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

pedagogickí zamestnanci oddelenia :

Bc. Lýdia Hrubcová                         kontakt :  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.