2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Dopoludnie pre mamičky s deťmi na Západe

V klubovni na Západe sme zorganizovali ďalšie dopoludnie pre mamičky s malými deťmi. Pre deti bol opäť lákadlom nafukovací hrad a mamičky sa mohli porozprávať a oddýchnuť si počas toho, ako sa ich ratolesti zabávali.

Animačné programy na lyžiarskych výcvikoch

Pre naše trstenské základné školy sme pripravili animačné programy počas lyžiarských výcvikoch. So ZŠ R. Dilonga sme boli v Krušetnici a so ZŠ P.O. Hviezdoslava sme sa ocitli v Oravskej Polhore. Počas viacerých dní sme pripravili zaujímavé aktivity: ľudské bingo, hru kukurica, hádanie pesničiek, detektívne príbehy, logické úlohy, motivačný príhovor na tému: Vytrvalosť, pohybové aktivity, šermovanie...

Rodinné stretká v klubovni na Západe

V klubovni na Západe sa zorganizovali rodinné stretká. Pre manželov boli pripravené prednášky na témy: Ako budovať šťastné manželstvo a Význam manželstva. Prednášky boli doplnené o videá a pesničky. Pre deti animátori pripravili rôzne hry a súťaže.

Šašo Jašo v klubovni na Západe

Pre žiakov 1. stupňa ZŠ P.O. Hviezdoslava Západ sme zorganizovali v klubovni na Západe odovzdávanie vysvedčení. Šašo Jašo porozprával deťom poučné príbehy a za odmenu mu každá trieda zaspievala pesničku. Nakoniec odovzdal každému žiakovi vysvedčenie. Na ceromónii boli prítomní aj predškolaci z miestnej MŠ. Na záver sa deti zahrali a pochutili si na dobrých šiškách.

Filmový večer v klubovni

Pre členov mládežníckeho parlamentu sme pripravili filmový večer v klubovni na Západe. O dobré filmy nebola núdza a mohli sme stráviť spoločný čas pri hodnotných filmoch.

Dopoludnie pre mamičky

 

Mamičky s malými deťmi prišli v hojnom počte do našej klubovne na Západe a prežili pekné dopoludnie. Deti sa vyšantili na skákacom hrade. Keďže je veľký záujem organizovať takéto stretnutia, čoskoro sa vidíme....

 

OZNAM- ZMENA PRIESTOROV

 

Zamestnancov CVČ Trstená môžete nájsť od 24.01.2020 v nových priestoroch nad výstavnou miestnosťou v kine Mier (vchod od kostola z ulice Hattalovej).

CVČ otvorené od 7.30 hod. do 15.00 hod. V poobedných hodinách sú krúžky mimo týchto priestorov.

 

Karnevalové masky

Počas fašiangového obdobia nepožičiavame masky z technických príčin. Ďakujeme za pochopenie.

Prerušenie prevádzky počas Vianoc

V dňoch 20.12.2019 (piatok), 23.12.2019 (pondelok) a 31.12.2019 (utorok) bude Centrum voľného času v Trstenej zatvorené so súhlasom zriaďovateľa mestom Trstená.

Posedenie pri vianočnom stromčeku

V našej novej klubovni na Západe sme zorganizovali predvianočnú akciu. Sme radi, že prišlo veľa detí s mamičkami. Každý si prišiel na svoje...