2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Prihláška na tábory 2021

        >>  TU STIAHNI <<

Termínovník

Na stránke IUVENTY si môžete pozrieť nový termínovník predmetových olympiád a postupových súťaži v školskom roku 2019/2020:

www.olympiady.sk

 

 

Deň Zeme- tip na prechádzku

Blíži sa Deň Zeme, vychádzky do prírody sú povolené. Využite krátku náučnú túru chodníčkom na Lúky nad Skalkou v Trstenej. Vyberte sa po červenej značke a náučné tabule Vás dovedú až na Ústie.  Prečítajte si cestou informácie o stromoch, zvieratkách, rastlinkách a hríboch. Aj oni tvoria našu krásnu ZEM. Môžete nám poslať fotky z vašej cesty lesom, najkrajšie foto odmeníme.

 A ešte chceme pripomenúť súťaž MAĽUJ ZASE  OBRÁZKY. Máte už len 3 dni, tak neváhajte, Vaše práce sa u nás začínajú už kopiť.

 

Vyhodnotenie Veľkonočnej súťaže

 

Umelecké vlohy Vám nechýbajú, dôkazom čoho sú fotky vašich výtvorov, ktoré ste nám poslali na adresu CVČ. Aby sme nikoho neurazili, odmenu dostane každý, kto poslal fotku.

Šašo Koved a vyhodnotenie Challenge

 

Som rád, že ste sa zapojili do challenge a trochu ste potrénovali svaly na nohách. Každý kto nám poslal fotku, v najbližšej dobe od nás dostane odmenu.

Športujeme, súťažíme, kreslíme...

 online VEDOMOSTNÝ KVÍZ

Veľký olympijský online kvíz, v ktorom môžete nielen ukázať svoje vedomosti, ale vyhrať aj vecné ceny.

viac na: https://www.olympic.sk/kvizy

 

 VÝTVARNÁ SÚŤAŽ o fair play   

Súťaž pre deti z celého sveta!

Kategórie: do 5 rokov, 6 – 14 rokov a nad 15 rokov

Témy súťaže:

Čo robíte proti COVID-19 pandémii?

Čo Vás robí čestným hráčom?

Ako športujete v súčasnosti?

Súťažné práce je potrebné poslať do 30.4.2020

viac na: https://www.olympic.sk/clanok/vyjadri-svoj-nazor-prostrednictvom-vytvarnych-diel

Viac informácií zo sveta športu na www.olympic.sk

 

Veľkonočná súťaž on-line

Ak Ti je už doma dlho, zapoj sa do súťaže. Čas Ti prejde rýchlejšie a ešte môžeš vyhrať krásne ceny. Tešíme sa na Tvoje foto.  

ŠAŠO KOVED- 1. časť

Príbehy, zamyslenia, súťaže (nielen) pre deti.

Šašo KOVED sa vám predstaví vo videu a rozpovie vám 2 pekné príbehy. A má niečo aj pre súťaživých.

Prvú časť DOBROdružstiev so Šašom KOVEDOM  si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=CLaZC9C94Tg 

 

 

 

 

Nové usmernenie - COVID 19

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

V rozhodnutí sa uvádza : 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá