2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Novinka v CVČ - Včelársky krúžok

Včelársky krúžok
na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej

(Krúžok je organizovaný cez CVČ Trstená)

Vedúci krúžku: Mgr. Štefan Kristofčákriaditeľ gymnázia,

no zároveň dlhoročný včelár a člen Slovenského zväzu včelárov (registračné číslo včiel: 23835).

     Náplňou včelárskeho krúžku je získanie základných vedomostí a zručností v odbore včelárstva. Žiaci sa dozvedia o užitočnosti včiel, tiež o tom, v čom spočíva ich význam v prírode a v poľnohospodárstve, ako sa o také včelstvo starať, čo všetko včely vyžadujú a ako nás za starostlivosť odmenia. Zaujímavý je aj život včiel, ich sociálne väzby a funkcia každého jedinca v úli. Súčasťou stretnutí budú teoretické a následne aj praktické ukážky chovateľských postupov. Zoznámia sa s tým, v čom treba včely chovať a čo všetko je k ich ošetrovaniu potrebné.

     Počas odborného výcviku zúročíme nadobudnuté vedomosti a pretavíme ich do konkrétnych zručností. Budeme tvoriť odložence, rozširovať priestor pre včelstvá, robiť pravidelné prehliadky, liečiť včely a okrem iného nebude chýbať medobranie, či sa naučíme vyrábať sviečky zo včelieho vosku a pod..

     Prvá – teoretická časť krúžku bude prebiehať na pôde školy od októbra - do februára 2022
     Druhá časť – odborný výcvik sa bude konať na včelnici v Tvrdošíne. Pôjde o poobedňajšie  

     hodiny v dobrom počasí no až od začiatku marca – do júna 2022.

     Ide o seriózny odborný výcvik cielený na skutočné znalosti určené do praxe. Absolvent včelárskeho krúžku získa okrem iného prehľad o práci včelára, základ pre vlastné včelárenie, či aspoň poznatok o tom, či je pre takúto prácu/hobby vhodný kandidát. Výcvik prebieha pomocou vybavenia prepožičaného k účelu vzdelávania pre tento včelársky krúžok od vedúceho krúžku, resp. si môžu zakúpiť napr. ochranný včelársky klobúk (odev) aj sami členovia krúžku. Aj z tohto dôvodu sa na včelárskom krúžku bude od uchádzačov vyžadovať  seriózny prístup, pravidelná účasť a skutočný záujem.

                                                          

 Foto - časť včelnice Mgr. Štefana Kristofčáka

Upozornenie:

     Ak bude neplnoletý člen krúžku, chcieť absolvovať aj druhú časť  krúžku tzv. odborný výcvik musí doniesť vedúcemu krúžku - Informovaný súhlas  t.j. - Potvrdenie od rodičov, že vedia a súhlasia s tým, že ich dieťa bude navštevovať včelnicu a sú si vedomí rizika        s tým spojeného.  Ide hlavne o alergické reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť u žiaka už niekoľko minút po poštípaní včelou ako napr. opuch, svrbenie, alebo ťažšie reakcie ako anafylaktický šok. Preto odporúčam po skončení teórie poradiť sa s lekárom, či môžete absolvovať aj odborný výcvik na včelnici . Prvú teoretickú časť krúžku môže absolvovať každý žiak. Bližšie informácie ohľadom krúžku, poskytnem prihláseným uchádzačom na prvom stretnutí.

 

Milí žiaci a všetci, ktorí máte záujem chodiť na včelársky krúžok, prihláste  sa čím skôr u riaditeľa školy,  ktorému môžete odovzdať vyplnenú prihlášku  a  aj vzdelávací poukaz.

 

Ďalšie všeobecné informácie ku krúžkom:

      Žiak (rodič) CVČ Trstená  za krúžok tzv. ZÚ (záujmový útvar ) platí mesačný poplatok !

  • Rodičovské poplatky sa líšia pre členov s uplatneným resp. neuplatneným vzdelávacím poukazom takto : Žiaci s uplatneným VP – výška poplatku za ZÚ je 1,50 euro na mesiac, t.j. 12 euro na školský rok.  Žiaci bez uplatneného VP – výška poplatku je - eurá na mesiac, t.j.24.- euro na šk. rok.
  • Za jeden poplatok môže žiak navštevovať tri krúžky.
  • Prihlášky na ZÚ pre žiaka sú k dispozícii na stiahnutie na stránke : cvctrstena.sk
  • Žiak vypisuje len jednu prihlášku aj v prípade, že je prihlásený na viacero ZÚ.
  • Vedúci ZÚ prevezme od žiaka vyplnenú prihlášku riadne vypísanú a podpísanú zákonným zástupcom.
  • Prihlášky je potrebné odovzdať vedúcemu krúžku (alebo do  CVČ) najneskôr do 20.9.2021.
  • VP podpísané zákonným zástupcom prípadne samotným žiakom pokiaľ dosiahol vek 18 rokov je potrebné odovzdať vedúcemu krúžku. Alebo do CVČ najneskôr do 9.
  • Riaditeľstvo CVČ oznámi škole zoznam otváraných ZÚ a tiež rozpočty na jednotlivé ZÚ do 9.2021. Podmienkou otvorenia krúžku bude minimálne 12 prihlásených žiakov.
  • Prvé stretnutie žiakov prihlásených na  včelársky krúžok (ak sa včelársky krúžok otvorí) bude v utorok 10.2021 o 14.00 hod. v OU BIO 3 –  na 1.poschodí v starej budove gymnázia.

Výtvarné súťaže 2021

Viac informácii o ďalších súťažiach a propozíciach nájdete na našej facebookovej stránke: Centrum voľného času Trstená.

Letný tábor na chate Opalisko

Letná činnosť CVČ je obohatená o ďalší skvelý tábor - tentokrát pobytový - na chate Opalisko v Závažnej Porube. Pestrý program bol zavŕšený aj stretnutím s najúspešnejším slovenským olympionikom Michalom Martikánom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli náročný program zvládnuť - zvlášť záchranárovi Edovi Dzuroškovi, ktorý sa spolu s nami staral o deti počas celého pobytu, ale aj zamestnancom chaty, ktorí boli proste skvelí. Fotografie budeme postupne zverejňovať na našej fcb stránke. 

Na kolesách s CVČ

Aj posledný prímestský tábor dopadol super, tešíme sa na ďalšie stretnutia...

STEP BY STEP

STEP BY STEP je už krásnou minulosťou. Od pondelka Vás pozývame ešte na posledný júlový prímestský tábor.

Druhý prímestský tábor úspešne za nami

V piatok 16.7. sme úspešne ukončili druhý prímestský tábor Človečina. Záujem bol veľký, zážitky super... čo dodať? Tešíme sa na tábor Step by step už od pondelka. Viac foto nájdete na  našom fcb.