Dopravná olympiáda

V tomto školskom roku Vám CVČ Trstená ponúklo nové ZÚ, medzi ktoré tiež patrí „Vodičský preukaz pre nás mladších“. Od prvého dňa sa teší veľkej obľube v materských školách. Deti majú možnosť zoznamovať sa s  dopravnou výchovou hravou formou. Spoznávajú kamarátky dopravné značky, rôzne predpisy a samozrejme nechýbajú hry a súťaže. Jednu takúto zábavno-vedomostnú súťaž  sme pripravili 27.januára v MŠ na Puškinovej ulici. Tretie oddelenie sme zmenili na malé dopravné ihrisko, na ktorom nám deti predviedli svoje „šoférske“ zručnosti, preukázali vedomosti v rozlišovaní značiek,  zopakovali sme si spoločne rôzne cestné pravidlá a samozrejme nechýbali zábavné hry, tanec a spev. Celý čas medzi deťmi vládla zdravá rivalita, každý chcel byť prvý a chcel vyhrať našu malú olympiádu. Nakoniec vyhrali všetci a  každý „vodič“ si odniesol na pamiatku svoj semafor a hlavne veľa zážitkov. Veríme, že to nebola posledná dopravná súťaž v tomto školskom roku a na tú najbližšiu k nám zavíta aj pán policajt  a ... no ale to už prezrádzať nebudeme. Tak sa tešte spolu s nami a dúfame, že budúci školský rok budú tento krúžok navštevovať nie len chlapci ale aj dievčatá, ktoré sa tiež naučia veľa užitočných vecí v našej hravej dopravnej výchove.

Mikulášske stretnutie 2009

Centrum voľného času Trstená, Mesto Trstená a nezisková organizácia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar zorganizovali v nedeľu 6.12.2009 v Dome kultúry Trstená Mikulášsku slávnosť.

Akciu odštartoval spevák Peter Bažík, ktorý svojím charizmatickým vystúpením vytvoril príjemnú atmosféru a deti sa mu odmenili spontánnym potleskom. Vzápätí celú sálu  do varu dostalo vystúpenie detí z detských domovov, ktorí odohrali krátke divadielko a potom to na javisku poriadne roztočili pri tancovaní breakdancu.
Milým vystúpením sa prezentovali aj najmenšie detí z MŠ Trstená, ktorí zaspievali spoločnú pesničku, počas ktorej musel byť každý rozcítený pre ich jednoduchosť a nevinnosť. Deti sa už nevedeli dočkať hlavného protagonistu akcie a po mohutnom privolávaní nakoniec prišiel medzi nich Mikuláš spolu s anjelmi a neposlušnými čertmi. Mikuláš sa prihovoril rozradosteným deťom a každého obdaroval bohatým balíčkom sladkostí.

Mikulášska slávnosť sa ukončila sprievodom detí spolu s Mikulášom na námestie v Trstenej, kde Mikuláš slávnostne rozsvietil vianočný stromček.

 

 

>>> FOTO <<<