Prihláška do Tábora

Prihláška do letného tábora 2018

Tábory TU

Žiadosť člena ZÚ

Pridaj sa k nám aj TY :-)

Viac zistite TU

Letný tábor

Posledné voľné miesta!!!

Čitať viac

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Prerušenie prevádzky

V dňoch 29.10.2018 (pondelok), 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok) bude Centrum voľného času v Trstenej zatvorené so súhlasom zriaďovateľa Mestom Trstená. 

Plavčíkovo 2018/2019

Začali sme krúžok Plavčíkovo. Tešíme sa na ďalšie relaxovania v kolibe JOSU. 

Orava Plays

Svetový deň úsmevu

V rámci uvedeného projektu, ktorého cieľom bolo kompenzačnou, komunikačnou a rekreačnou formou prispieť k uvoľneniu, zotaveniu, odstráneniu smútku a frustrácie hospitalizovaných detí, sme spolu so zdravými deťmi  navštevujúcimi ZÚ v CVČ Trstená v priebehu štyroch dní zavítali na Pediatrické oddelenie HNsP v Trstenej. Našou snahou bolo spestriť liečebný pobyt, priniesť radosť, uvoľnenie, zlepšenie psychického stavu, zmierniť bolesť a odluku od rodiny a blízkych.

27.09.2018  - MUZIKOTERAPIA -  „Zahrajkovo-Spievankovo“

28.09.2018  -  ZDRAVOTNÁ KLAUNIÁDA  - „ Cirkus Smejko“

04.10.2018 -   BÁBKOVÉ DIVADIELKO  - „ Doktor Pilulka a zvieratká“

05.10. 2018-  VÝTVARNO KREATÍVNA TVORBA -  „Maľovaný smajlík “

Do projektu a jeho realizácie sme angažovali deti z našich ZÚ, ktoré svojou empatiou napomohli zredukovať pôsobenie stresového napätia spôsobeného chorobou a hospitalizáciou. Odmenou nám bol veľký ohlas tak zo strany detí, ako i celého zdravotného personálu, ktorý  sa tiež / v rámci možnosti/na podujatiach jednotlivých dní zúčastnil.   Veríme, že aj do budúcna budeme podobné aktivity realizovať, lebo sme milo prekvapení prijatím a odozvou.