Prihláška do Tábora

Prihláška do letného tábora 2018

Tábory TU

Žiadosť člena ZÚ

Pridaj sa k nám aj TY :-)

Viac zistite TU

Letný tábor

Posledné voľné miesta!!!

Čitať viac

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Výberové konanie

MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená
s predpokladaným nástupom od 1. júla 2019

Viac informácií o výberovom konaní na funkciu riaditeľa CVČ v Trstenej

Múdre hlavičky 2019

V piatok 29.3. sme s deťúrencami ŠKD ZŠ P.O.H sídlisko Západ strávili milé popoludnie plné vedomostných zážitkov:)

Astro-Pozorovatelia

V dňoch 22.03.-23.03 2019 sme spolu so žiakmi ZŠ P.O.H. a ZŠ s MŠ R.Dilonga navštívili Krajskú Hvezdáreň. Noc sme strávili pozorovaním oblohy po nástupe Jarnej rovnodennosti, dozvedeli sa mnoho nového pri animáciách, zavítali do nočného ASTROPARKU... proste, bolo super. Už teraz sa tešíme na Letný Slnovrat, kedy sa chystáme opäť:)