Prihlasovanie žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže v školskom roku 2021/2022 – PRE ŠKOLY

S cieľom zjednodušiť a zefektívniť prácu učiteľov ako aj organizátorov jednotlivých kôl POPS a vzhľadom na možnosti, ktoré nám už odskúšané elektronické prostredie EduPage ponúka, by sme radi zmodernizovali a zjednodušili prihlasovanie žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže („POPS“), ktoré v školskom roku 2021/22 (a nasledujúcich) bude prebiehať výlučne elektronicky.

Pre základné informácie o prihlasovaní stiahni celý dokument Prihlasovanie žiakov (pdf)

AKTUÁLNA INFORMÁCIA – SLÁVIK SLOVENSKA 2021

Výkonný výbor Slávika Slovenska 2021, plne rešpektujúc súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku a v záujme regulárnosti  priebehu 30. ročníka celoslovenskej speváckej súťaže detí a mládeže SLÁVIK SLOVENSKA 2020/2021, sa rozhodol  p r e l o ž i ť  konanie súťaže na jarné mesiace roku 2022!
Doterajšie Propozície súťaže strácajú účinnosť, na budúci rok budú vydané nové, aktualizované Propozície SS 2022.
Výkonný výbor SS zároveň ďakuje  všetkým organizátorom základných (školských) kôl Slávika Slovenska 2021 a pripomína, že výsledky všetkých už realizovaných základných kôl, ktoré sa uskutočnili do 5. októbra 2021, zostávajú v platnosti a plynulo prechádzajú do budúceho roka 2022.

Ďakujeme za pochopenie a porozumenie.

Peter Dvorský, garant Slávika Slovenska
Peter Štilicha, predseda Výkonného výboru