2% - ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE, SPOLU TO POSKLADÁME

V mene Centra voľného času Trstená a v mene nášho Občianskeho združenia MÁŠA Vás chceme požiadať  o finančnú podporu vo

forme darovania 2 % z dane. Každoročne stojíme pred novými výzvami s jediným cieľom – zvýšiť kvalitu starostlivosti o deti, mládež

         či dospelú populáciu. Je to nesmierne náročný proces a vyžaduje si veľa ľudského úsilia, času ale aj financií.

                                                                        Sme preto vďační za každé darované euro.

                                    Venujeme sa mnohým aktivitám, ktoré propagujeme aj na našom webovom sídle www.cvctrstena.sk

                                                                                  aj na facebooku Centra voľného času.

                                                                                    ÚPRIMNE VÁM ĎAKUJEME,

                                                                            ŽE SA ROZHODNETE DAROVAŤ NÁM 2%.

                                                                           Všetky informácie nájdete na tomto odkaze :

                                                   https://www.cvctrstena.sk/index.php/obcianske-zdruzenie-masa/2-z-dane

 

 

Občianske združenie MÁŠA pri CVČ Trstená

Cieľom OZ je podporovať a rozvíjať príležitostnú aj pravidelnú činnosť s deťmi Centra voľného času, organizovať rôzne jednorazové podujatia a aktivity s dôrazom na humanizáciu a skvalitnenie trávenia voľného času detí, mládeže a ich rodičov. V spolupráci s CVČ sa snažíme zabezpečovať širokospektrálnu činnosť s rôznym zameraním – tanec, hudba, umenie, šport a skvalitnenie života zdravotne znevýhodnených detí a ich rodičov. Zabezpečujeme stretnutia s odborníkmi v daných oblastiach a pravidelne organizujeme komunitné stretnutia. Svojou činnosťou sa snažíme vytvárať aj vhodné materiálne podmienky a to využitím rôznych projektov a grantov.

Milí rodičia a priatelia,

občianske združenie MÁŠA pri Centre voľného času je zriadené od 17.10.2014  a zákon nám umožňuje  prijať dar vo forme 2% z Vašich daní. Vás tento dar nič nestojí, nám pomôže. V prípade že sa rozhodnete venovať 2% z daní práve nášmu združeniu, vypracovali sme pre Vás návod ako na to.

Ako na to:

 

Údaje o OZ :

IČO: 42390222
Názov: MÁŠA
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená
predseda OZ:
Mgr. Andrea Motýľová
kontakt: 0918/ 764 706
   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; www.cvctrstena.sk

 

 

Už vopred Vám chceme poďakovať za prejavenie dôvery a podporu, ktorá pre nás veľa znamená. Zaväzujeme sa, že financie ktoré nám týmto spôsobom darujete budú využité naozaj zmysluplne -  na podporu a rozvoj schopností a daností Vašich detí a tiež na materiálne zabezpečenie našich aktivít podporujúcich zdravý vývin dieťaťa.