2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Trstenský mládežnícky parlament v Košiciach

Centrum voľného času Trstená zorganizovalo pre Trstenský mládežnícky parlament teambuilding v Košiciach. Počas troch dní bol pre mladých pripravený bohatý program a zaujímavé aktivity. U saleziánov na Kalvárii sme spolu s ich animátormi prežili v čajovni pekný večer, počas ktorého sme rozprávali o svojich aktivitách a navzájom sme sa mohli obohatiť a nabrať novú inšpiráciu. Cez deň sme spoznávali kultúrne pamiatky v Košiciach. Ohromil nás dóm sv. Alžbety a v Miklušovej väznici sme na vlastnom tele mohli pociťovať pochmúrnu atmosféru mučiarne a väznice. Športový nadšenci si tiež prišli na svoje, keďže sa nám podarilo v Steel aréne vidieť hokejový zápas. Veľa sme toho nepospali, lebo do neskorých nocí sme hrávali spoločenské hry. Ďakujeme saleziánom v Košiciach, že nám poskytli ubytovanie a nakŕmili nás chutnými dobrotami.

Loptoši v akcii

V záujme rozvíjať pohybovú aktivitu u detí I. stupňa ZŠ, sme uskutočnili príležitostné podujatie pod názvom „ Loptoši v akcii“. Jeho náplňou bolo predstaviť varianty pohybovej aktivity netradičnou formou, upevňovať vzťahy v kolektíve, napĺňať súťaživosť a dodržiavať pravidlá fair play. Žiaci navštevujúci ŠKD ZŠ a MŠ R. Dilonga boli rozdelení na dva súťažiace tímy a nasledovalo športovo – hravé popoludnie, kde sme realizovali tradičné i menej tradičné disciplíny. Deti sa zabavili, sily boli pomerne vyrovnané, za čo si vyslúžili sladkú odmenu. Tešíme sa nabudúce.

Tvorivo a hravo 2018

Pre deti predškolského veku sme pripravili príležitostné podujatie pod názvom TVORIVO A HRAVO. Po úvodnom rozhovore a motivácii o zvieratkách, či už o rozprávkových, alebo domácich, lesných a cudzokrajných , sme sa s deťmi , ktoré si vybrali zo štyroch verzií pexesa , pustili do precvičenia jemnej motoriky, výtvarného spracovania a prejavu. Najskôr sme obrázky vymaľovali, potom vystrihli a vo finále sme sa zahrali na šikovníkov. Zároveň sme si zaspievali pesničky o zvieratkách a zarecitovali známe básničky. Výtvorčeky – vlastnoručne vyrobené Pexeso si deti vzali domov, ich šikovnosť iste ocenili aj rodičia, pri spoločnej hre.

Prerušenie prevádzky

V dňoch 29.10.2018 (pondelok), 31.10.2018 (streda) a 02.11.2018 (piatok) bude Centrum voľného času v Trstenej zatvorené so súhlasom zriaďovateľa Mestom Trstená. 

Plavčíkovo 2018/2019

Začali sme krúžok Plavčíkovo. Tešíme sa na ďalšie relaxovania v kolibe JOSU. 

Svetový deň úsmevu

V rámci uvedeného projektu, ktorého cieľom bolo kompenzačnou, komunikačnou a rekreačnou formou prispieť k uvoľneniu, zotaveniu, odstráneniu smútku a frustrácie hospitalizovaných detí, sme spolu so zdravými deťmi  navštevujúcimi ZÚ v CVČ Trstená v priebehu štyroch dní zavítali na Pediatrické oddelenie HNsP v Trstenej. Našou snahou bolo spestriť liečebný pobyt, priniesť radosť, uvoľnenie, zlepšenie psychického stavu, zmierniť bolesť a odluku od rodiny a blízkych.

27.09.2018  - MUZIKOTERAPIA -  „Zahrajkovo-Spievankovo“

28.09.2018  -  ZDRAVOTNÁ KLAUNIÁDA  - „ Cirkus Smejko“

04.10.2018 -   BÁBKOVÉ DIVADIELKO  - „ Doktor Pilulka a zvieratká“

05.10. 2018-  VÝTVARNO KREATÍVNA TVORBA -  „Maľovaný smajlík “

Do projektu a jeho realizácie sme angažovali deti z našich ZÚ, ktoré svojou empatiou napomohli zredukovať pôsobenie stresového napätia spôsobeného chorobou a hospitalizáciou. Odmenou nám bol veľký ohlas tak zo strany detí, ako i celého zdravotného personálu, ktorý  sa tiež / v rámci možnosti/na podujatiach jednotlivých dní zúčastnil.   Veríme, že aj do budúcna budeme podobné aktivity realizovať, lebo sme milo prekvapení prijatím a odozvou.

Konverzácie v anglickom jazyku

V prípade, že máte záujem prihlásiť sa v školskom roku 2018/2019 na konverzácie angličtiny pre mierne pokročilých, je tu pre Vás možnosť. Doučovanie otvára PhDr, Marián Šefčík. Cena za jednu doučovaciu hodinu je do 10,00 Eur. V prípade záujmu kontaktujte priamo vyučujúceho na tel. č. : 0915 853 167, prípadne na tel. č. 043/ 5392 129. Prihlásiť sa môžte do konca októbra 2018.