OZ Máša

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov:   
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    ,
  • Právna forma:   
  • Identifikačné číslo (IČO/SID):
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak si podávate daňové priznanie sami

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov:   
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    ,
  • Právna forma:   
  • Identifikačné číslo (IČO/SID):   
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 • Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  • Obchodné meno alebo názov:   
  • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:    ,
  • Právna forma:   
  • Identifikačné číslo (IČO/SID):   
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Občianske združenie MÁŠA pri CVČ Trstená

Cieľom OZ je podporovať a rozvíjať príležitostnú aj pravidelnú činnosť s deťmi Centra voľného času, organizovať rôzne jednorazové podujatia a aktivity s dôrazom na humanizáciu a skvalitnenie trávenia voľného času detí, mládeže a ich rodičov. V spolupráci s CVČ sa snažíme zabezpečovať širokospektrálnu činnosť s rôznym zameraním – tanec, hudba, umenie, šport a skvalitnenie života zdravotne znevýhodnených detí a ich rodičov. Zabezpečujeme stretnutia s odborníkmi v daných oblastiach a pravidelne organizujeme komunitné stretnutia. Svojou činnosťou sa snažíme vytvárať aj vhodné materiálne podmienky a to využitím rôznych projektov a grantov.

Milí rodičia a priatelia,

občianske združenie MÁŠA pri Centre voľného času je zriadené od 17.10.2014  a zákon nám umožňuje  prijať dar vo forme 2% z Vašich daní. Vás tento dar nič nestojí, nám pomôže. V prípade že sa rozhodnete venovať 2% z daní práve nášmu združeniu, vypracovali sme pre Vás návod ako na to.

Ako na to:

 

Údaje o OZ :

IČO: 42390222
Názov: MÁŠA
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo Námestie M. R. Štefánika 438/27, 028 01 Trstená
predseda OZ:
Mgr. Andrea Motýľová
kontakt: 0918/ 764 706
   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; www.cvctrstena.sk

 

 

Už vopred Vám chceme poďakovať za prejavenie dôvery a podporu, ktorá pre nás veľa znamená. Zaväzujeme sa, že financie ktoré nám týmto spôsobom darujete budú využité naozaj zmysluplne -  na podporu a rozvoj schopností a daností Vašich detí a tiež na materiálne zabezpečenie našich aktivít podporujúcich zdravý vývin dieťaťa.