Vážení rodičia a priatelia CVČ,

 

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v CVČ darovaním 2% z dane!

 

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianské     združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Cieľom OZ Máša je v spolupráci so zamestnancami Centra voľného času podporovať a rozvíjať činnosť v nasledujúcich oblastiach:

 

* Podpora materiálno-technického zabezpečenia CVČ Trstená

 

* Pomoc pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, hlavne pri príležitostnej činnosti centra

 

* Organizovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích a iných aktivít pre členov záujmových útvarov CVČ

 

* Organizovanie Dní otvorených dverí

 

* Organizovanie súťaží a iných voľno-časových aktivít, motivácia k tvorivej činnosti

 

* Pomoc pri organizovaní letných a prímestských táborov

 

* Propagácia aktivít CVČ na verejnosti

 

* Vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

 

* Spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších inštitúcií podobného zamerania

 

* Účasť na projektoch Centra voľného času Trstená

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Centrum Volneho Casu v Trstenej -
-
-
-
-
PDF Formulár
  • CvC@cvctrstena.sk
  • Centrum Volného času v Trstenej , M.R. Štefánika 438/27, 028 01
  • 043 5392 129