Dopravná olympiáda

V tomto školskom roku Vám CVČ Trstená ponúklo nové ZÚ, medzi ktoré tiež patrí „Vodičský preukaz pre nás mladších“. Od prvého dňa sa teší veľkej obľube v materských školách. Deti majú možnosť zoznamovať sa s  dopravnou výchovou hravou formou. Spoznávajú kamarátky dopravné značky, rôzne predpisy a samozrejme nechýbajú hry a súťaže. Jednu takúto zábavno-vedomostnú súťaž  sme pripravili 27.januára v MŠ na Puškinovej ulici. Tretie oddelenie sme zmenili na malé dopravné ihrisko, na ktorom nám deti predviedli svoje „šoférske“ zručnosti, preukázali vedomosti v rozlišovaní značiek,  zopakovali sme si spoločne rôzne cestné pravidlá a samozrejme nechýbali zábavné hry, tanec a spev. Celý čas medzi deťmi vládla zdravá rivalita, každý chcel byť prvý a chcel vyhrať našu malú olympiádu. Nakoniec vyhrali všetci a  každý „vodič“ si odniesol na pamiatku svoj semafor a hlavne veľa zážitkov. Veríme, že to nebola posledná dopravná súťaž v tomto školskom roku a na tú najbližšiu k nám zavíta aj pán policajt  a ... no ale to už prezrádzať nebudeme. Tak sa tešte spolu s nami a dúfame, že budúci školský rok budú tento krúžok navštevovať nie len chlapci ale aj dievčatá, ktoré sa tiež naučia veľa užitočných vecí v našej hravej dopravnej výchove.