2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Pripravované akcie - Máj 2011

CVČ Trstená pripravilo pre Vás v máji nasledovný program:

02.05.2011 – RK MALÝ FUTBAL – dievčatá (Námestovo)
02.05.2011 – OK VEĽKÝ FUTBAL – chlapci (ihrisko Kľozov Trstená/7.30 hod.)
04.05.2011 – OK SLÁVIK SLOVENSKA (Nižná/8.30 hod.)
06.05.2011 – PO STOPÁCH H. GAVLOVIČA – zábavno-vedomostná súťaž pre žiakov
                   8. roč. ZŠ, ktorí na základe mapy a indícií hľadajú jednotlivé stanoviská v  meste Trstená, kde plnia úlohy (CVČ Trstená/8.30 hod.)
06.05.2011 – MALÝ FUTBAL – chlapci (Námestovo)
10.05.2011 – NAJKRAJŠIA BÁBIKA, NAJ MAMIČKY – zábavná a hravá súťaž pre deti MŠ Trstená, kde si dievčatá preveria svoju starostlivosť o bábiku (CVČ Trstená)
11.05.2011 – KK MALÝ FUTBAL – dievčatá (Žilina)
13.05.2011 – NAJKRAJŠIE AUTÍČKO, NAJ ŠOFÉRA – zábavná súťaž pre chlapcov 1. a  2. roč. ZŠ, kde majú možnosť vyskúšať svoje ,,šoférske schopnosti“ (ZŠ R. Dilonga Trstená/9.00 hod.)
25.05.2011 – NA BICYKLI BEZPEČNE – súťaž pre žiakov ZŠ spojená s dopravnou výchovou (plocha za kostolom sv. Martina Trstená/8.00 hod.)
26.05.2011 – OK BIO ,,D“ (ZŠ M. Medveckej Tvrdošín/9.00 hod.)
27.05.2011 – PREČO AKO? – zábavno-vedomostná súťaž pre žiakov 5. roč. ZŠ zameraná na všeobecný prehľad (CVČ Trstená/9.00 hod.)