2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Futbalový turnaj Trstená - Brezovica

Centrum voľného času zorganizovalo dňa 14.11.2009 futbalový turnaj pre žiakov ZŠ Trstená a ZŠ Brezovica.
Skutočnosť, že turnaja sa zúčastnili chlapci z dvoch rôznych miest, malo za následok zvýšenie prestíže turnaja a vzájomne spoznávanie sa.

Turnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ Brezovica.
Hralo sa systémom každý s každým a po tuhom boji sa vykryštalizovalo nasledovné poradie:

1.miesto: ZŠ Brezovica (6. a 7. ročník)
2.miesto: ZŠ Trstená (5.,6. a 7. ročník)
3.miesto: ZŠ Brezovica (5. ročník)
Počas celého turnaja panovala priateľská atmosféra, hoci chlapci si to na ihrisku nedarovali. Každý účastník turnaja dostal na pamiatku účastnícky list a družstvám boli odovzdané diplomy.