2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Pripravované akcie na november 2009

Centrum voľného času Trstená pripravilo na mesiac november zaujimavé aktivity na pestré využitie voľného času detí.

2.-14 .11. 2009:  Medzinárodná fotosúťaž
Sprístupnenie výstavy širokej verejnosti z Trstenej a okolia v malej zasadačke Domu kultúry Trstená. Posledný deň výstavy sa uskutoční  slávnostná recepcia, ktorá bude spojená s vyhodnotením a odovzdávaním cien. 
4. 11. 2009:  OK - olympiáda zo slovenského jazyka
5. 11. 2009: OK - šach  ZŠ, SŠ 

6. 11. 2009:  Zábavné dopoludnie pre detí MŠ
10. 11. 2009:  OK – bedminton ZŠ, SŠ
18. 11. 2009:  Deň študentstva
Beseda študentov s primátorom mesta Trstená Ing. Jozefom Ďubjakom o 10.00 hod.  v kinosále Domu kultúry Trstená.

19. 11. 2009:  KK – bedminton ZŠ, SŠ
24. 11. 2009:  OK – stolný tenis ZŠ, SŠ
26. 11. 2009:  OK – basketbal ZŠ chlapci