2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Novinka v CVČ - Včelársky krúžok

Včelársky krúžok
na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej

(Krúžok je organizovaný cez CVČ Trstená)

Vedúci krúžku: Mgr. Štefan Kristofčákriaditeľ gymnázia,

no zároveň dlhoročný včelár a člen Slovenského zväzu včelárov (registračné číslo včiel: 23835).

     Náplňou včelárskeho krúžku je získanie základných vedomostí a zručností v odbore včelárstva. Žiaci sa dozvedia o užitočnosti včiel, tiež o tom, v čom spočíva ich význam v prírode a v poľnohospodárstve, ako sa o také včelstvo starať, čo všetko včely vyžadujú a ako nás za starostlivosť odmenia. Zaujímavý je aj život včiel, ich sociálne väzby a funkcia každého jedinca v úli. Súčasťou stretnutí budú teoretické a následne aj praktické ukážky chovateľských postupov. Zoznámia sa s tým, v čom treba včely chovať a čo všetko je k ich ošetrovaniu potrebné.

     Počas odborného výcviku zúročíme nadobudnuté vedomosti a pretavíme ich do konkrétnych zručností. Budeme tvoriť odložence, rozširovať priestor pre včelstvá, robiť pravidelné prehliadky, liečiť včely a okrem iného nebude chýbať medobranie, či sa naučíme vyrábať sviečky zo včelieho vosku a pod..

     Prvá – teoretická časť krúžku bude prebiehať na pôde školy od októbra - do februára 2022
     Druhá časť – odborný výcvik sa bude konať na včelnici v Tvrdošíne. Pôjde o poobedňajšie  

     hodiny v dobrom počasí no až od začiatku marca – do júna 2022.

     Ide o seriózny odborný výcvik cielený na skutočné znalosti určené do praxe. Absolvent včelárskeho krúžku získa okrem iného prehľad o práci včelára, základ pre vlastné včelárenie, či aspoň poznatok o tom, či je pre takúto prácu/hobby vhodný kandidát. Výcvik prebieha pomocou vybavenia prepožičaného k účelu vzdelávania pre tento včelársky krúžok od vedúceho krúžku, resp. si môžu zakúpiť napr. ochranný včelársky klobúk (odev) aj sami členovia krúžku. Aj z tohto dôvodu sa na včelárskom krúžku bude od uchádzačov vyžadovať  seriózny prístup, pravidelná účasť a skutočný záujem.

                                                          

 Foto - časť včelnice Mgr. Štefana Kristofčáka

Upozornenie:

     Ak bude neplnoletý člen krúžku, chcieť absolvovať aj druhú časť  krúžku tzv. odborný výcvik musí doniesť vedúcemu krúžku - Informovaný súhlas  t.j. - Potvrdenie od rodičov, že vedia a súhlasia s tým, že ich dieťa bude navštevovať včelnicu a sú si vedomí rizika        s tým spojeného.  Ide hlavne o alergické reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť u žiaka už niekoľko minút po poštípaní včelou ako napr. opuch, svrbenie, alebo ťažšie reakcie ako anafylaktický šok. Preto odporúčam po skončení teórie poradiť sa s lekárom, či môžete absolvovať aj odborný výcvik na včelnici . Prvú teoretickú časť krúžku môže absolvovať každý žiak. Bližšie informácie ohľadom krúžku, poskytnem prihláseným uchádzačom na prvom stretnutí.

 

Milí žiaci a všetci, ktorí máte záujem chodiť na včelársky krúžok, prihláste  sa čím skôr u riaditeľa školy,  ktorému môžete odovzdať vyplnenú prihlášku  a  aj vzdelávací poukaz.

 

Ďalšie všeobecné informácie ku krúžkom:

      Žiak (rodič) CVČ Trstená  za krúžok tzv. ZÚ (záujmový útvar ) platí mesačný poplatok !

  • Rodičovské poplatky sa líšia pre členov s uplatneným resp. neuplatneným vzdelávacím poukazom takto : Žiaci s uplatneným VP – výška poplatku za ZÚ je 1,50 euro na mesiac, t.j. 12 euro na školský rok.  Žiaci bez uplatneného VP – výška poplatku je - eurá na mesiac, t.j.24.- euro na šk. rok.
  • Za jeden poplatok môže žiak navštevovať tri krúžky.
  • Prihlášky na ZÚ pre žiaka sú k dispozícii na stiahnutie na stránke : cvctrstena.sk
  • Žiak vypisuje len jednu prihlášku aj v prípade, že je prihlásený na viacero ZÚ.
  • Vedúci ZÚ prevezme od žiaka vyplnenú prihlášku riadne vypísanú a podpísanú zákonným zástupcom.
  • Prihlášky je potrebné odovzdať vedúcemu krúžku (alebo do  CVČ) najneskôr do 20.9.2021.
  • VP podpísané zákonným zástupcom prípadne samotným žiakom pokiaľ dosiahol vek 18 rokov je potrebné odovzdať vedúcemu krúžku. Alebo do CVČ najneskôr do 9.
  • Riaditeľstvo CVČ oznámi škole zoznam otváraných ZÚ a tiež rozpočty na jednotlivé ZÚ do 9.2021. Podmienkou otvorenia krúžku bude minimálne 12 prihlásených žiakov.
  • Prvé stretnutie žiakov prihlásených na  včelársky krúžok (ak sa včelársky krúžok otvorí) bude v utorok 10.2021 o 14.00 hod. v OU BIO 3 –  na 1.poschodí v starej budove gymnázia.