2 % dane

Venujte 2% Vašej dane

Viac informácií

Žiadosť člena ZÚ

PRIHLÁŠKA

Stiahni si prihlášku

Žiadosť

o vedenie záujmového útvaru

stiahni prihlášku

Náš Facebook

Dajte Like :)

Viac

Plavecký ZÚ- informácie

MŠ Puškinova a MŠ Rudolfa Dilonga- plavecký bude bývať každý pondelok.  Prvé stretnutie je v pondelok 7.10.2019. Deti  budú vyzdvihnuté v MŠ o 13.50 hod. a následne po skončení si ich rodičia vyzdvihnú na zastávke autobusu pri nemocnici o 16.20 hod. Poplatok na jedno stretnutie je 3,50 €.

ZŠ POH Západ- plavecký bude bývať každý utorok.  Prvé stretnutie je v utorok 1.10.2019. Zraz detí je o 13.50 pri telocvični ZŠ Západ alebo deti budú vyzdvihnuté v klube a následne po skončení si ich rodičia vyzdvihnú na zástavke autobusu na sídlisku Západ o 16.20 hod.Poplatok na jedno stretnutie je 4 .  

ZŠ Rudolfa Dilonga- plavecký bude bývať každý utorok.  Prvé stretnutie je v utorok 1.10.2019. Zraz detí je o 13.45 pred CVČ  Trstená a následne po skončení si ich rodičia vyzdvihnú na zástavke autobusu pri nemocnici o 16.20 hod.Poplatok na jedno stretnutie je 4 .  

ZŠ P.O. Hviezdoslava- plavecký bude bývať každú stredu.  Prvé stretnutie je v stredu 2.10.2019. Zraz detí je o 13.45 hod. pred CVČ  Trstená a následne po skončení si ich rodičia vyzdvihnú na zástavke autobusu pri nemocnici o 16.20 hod. Poplatok na jedno stretnutie je 4 .  

Je potrebné, aby dieťa malo: plavky, uterák, sprchový šampón, plaveckú čiapku /hlavne dievčatá/, igelitové vrecko na mokré plávky, pitie a olovrant.

Plavecký ZÚ bude prebiehať na plavárni v Tvrdošíne.